Maliye ve SGK eleman alacak

  Maliye Bakanlığı`na vergi müfettiş yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu`na sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.
  Haber Yayın Tarihi : 2.02.2012

  Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 400 vergi müfettiş yardımcısı alacak.

  Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav duyurusu, bugünkü Resmi Gazete`de yayımlandı.

  Buna göre, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 400 vergi müfettiş yardımcısı alımı için önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapacak.

  Giriş Sınavının yazılı bölümü 3-4 Mart cumartesi ve pazar günleri Ankara ve İstanbul`da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, e-Devlet portalı ``www.turkiye.gov.tr``, Maliye Bakanlığı ``www.maliye.gov.tr`` ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ``www.vdk.gov.tr`` internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

  Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Ankara`da sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati ``www.maliye.gov.tr`` ve ``www.vdk.gov.tr`` internet sayfalarında ilan edilecek.

  Başvurular 2 Şubat 2012 Perşembe günü başlayıp 17 Şubat 2012 Cuma günü sona erecek. Adaylar, Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracak. Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları öz geçmişleriyle birlikte en geç yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim edecekler.

  Giriş Sınavında başarılı olmak için yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notların 50`den, notlar ortalamasının da 65`ten aşağı olmaması gerekiyor. Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

  Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecek. Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanın 65`ten az olmayacak.

  Giriş Sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı yüzde 20`nin ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler Maliye Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfalarında yayımlanacak.

  200 Sosyal Güvenlik Denetmen yardımcısı alınacak

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 200 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alacak.

  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Buna göre, Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, kurum taşra teşkilatına 200 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacak. Adaylar, istenilen belgelerle birlikte 13-24 Şubat tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile başvuru yapacak.

  Sınav, adayların bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacak.

  Sınav 16-21 Nisan tarihleri arasında Ankara`da yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav tarihleri 5-9 Mart tarihleri arasında ``www.sgk.gov.tr`` internet adresinde ilan edilecek.

  Komisyon tarafından değerlendirilecek sınavda, başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

  Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgelerle 10 gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılacak.Facebook Hesabından Yorumla


 • Avrupa borsaları ABD verisiyle kırmızıda

  Avrupa borsaları ABD verisiyle kırmızıda

  Avrupa borsaları ABD verisiyle kırmızıda

 • Japonya`nın ihracat devrinin sonu

  Japonya`nın ihracat devrinin sonu

  Japonya`nın ihracat devrinin sonu

 • Borsa kazandırdı, dolar geriledi

  Borsa kazandırdı, dolar geriledi

  Borsa kazandırdı, dolar geriledi

 • Hangi yatırım aracı bugün ne kazandırdı?

  Hangi yatırım aracı bugün ne kazandırdı?

  Hangi yatırım aracı bugün ne kazandırdı?

 • Altın fiyatları artınca,bankada kasa kalmadı

  Altın fiyatları artınca,bankada kasa kalmadı

  Altın fiyatları artınca,bankada kasa kalmadı

 • Avrupa borsaları ABD verisiyle kırmızıda
 • Japonya`nın ihracat devrinin sonu
 • Borsa kazandırdı, dolar geriledi
 • Hangi yatırım aracı bugün ne kazandırdı?
 • Altın fiyatları artınca,bankada kasa kalmadı

 • MIT Endüstriyel Ürünleri Tanıtımı Yapıldı

  MIT Endüstriyel Ürünleri Tanıtımı Yapıldı

  MIT Endüstriyel Ürünleri Tanıtımı Yapıldı

 • Avrasya`nın bir numaralı Bilişim fuarını kim kaptı?

  Avrasya`nın bir numaralı Bilişim fuarını kim kaptı?

  Avrasya`nın bir numaralı Bilişim fuarını kim kaptı?

 • Avrasya Tarım 2011 fuarı kapılarını açtı

  Avrasya Tarım 2011 fuarı kapılarını açtı

  Avrasya Tarım 2011 fuarı kapılarını açtı

 • Afrikalı işadamları geliyor

  Afrikalı işadamları geliyor

  Afrikalı işadamları geliyor

 • Cezayir yeni yatırım kapısı

  Cezayir yeni yatırım kapısı

  Cezayir yeni yatırım kapısı

 • MIT Endüstriyel Ürünleri Tanıtımı Yapıldı
 • Avrasya`nın bir numaralı Bilişim fuarını kim kaptı?
 • Avrasya Tarım 2011 fuarı kapılarını açtı
 • Afrikalı işadamları geliyor
 • Cezayir yeni yatırım kapısı

2011 yılı finansal açıdan sizin için nasıl bir yıl oldu?